شرایط و قوانین استفاده از فروشگاه:جنس فروخته به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود در انتخاب خود دقت فرمایید

تعویض فقط تا ۴۸ ساعت پس از تحویل امکان پذیر است


(توجه داشته باشد محصول،بوی عطر،سیگار،شوینده) فاقد شرایط تعویض میباشد